Polsko-niemieckie warsztaty studenckie i Transgraniczny Dialog Obywatelski z udziałem studentów Wydziału Politologii UMCS - fotorelacja

29.05.2018

Fot. A. Makowska, D. Szacawa