Paryska „KULTURA” 70-lecie wydania pierwszego numeru

21.06.2017

W 2017 roku mija 70 lat od wydania pierwszego numeru miesięcznika „Kultura” utożsamianego z dziełem życia Jerzego Giedroycia. „Kultura” wydawana przez Instytut Literacki w Paryżu do 2000 roku była najważniejszym czasopismem emigracyjnym, a na jej łamach głos zabierali m.in. Juliusz Mieroszewski, Bohdan Osadczuk, Jerzy Pomianowski, Leopold Unger. Z tej okazji 14 czerwca br. w Domu Kultury LSM w Lublinie odbyło się spotkanie historyczno-prasoznawcze, którego gościem była prof. dr hab. Iwona Hofman - Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Dziekan Wydziału Politologii UMCS. Wydział Politologii UMCS cieszy się opinią depozytariusza wartości „Kultury”, m.in. dzięki przyznawanej Nagrodzie im. Jerzego Giedroycia. W unikatowej Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, którą kieruje prof. dr hab. Iwona Hofman prowadzone są badania źródłowe, a ich efekty publikowane w specjalnej serii.
Produkcja TV UMCS