OKN "Budżet obywatelski/partycypacyjny w Polsce na tle doświadczeń światowych. Wymiar prawny i praktyka"

22.10.2021

Zdjęcia: Artur Popławski