Międzynarodowa konferencja naukowa: „Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa”

24.05.2018

W Kijowie 16 maja 2018 roku pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie oraz Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona stosunkom polsko-ukraińskim w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. Współorganizatorom konferencji Instytutowi Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki oraz Uniwersytetowi Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie udało się zorganizować interesującą dyskusję poświęconą aktualnym zagadnieniom polityki historycznej, zmian systemowych i konsolidacji państwa we wzajemnych relacjach, a także perspektywom polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego. W ramach konferencji odbyła się także prezentacja wspólnej monografii kolektywnej pt. „Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016”, wydanej przez dwa zaprzyjaźnione ośrodki akademickie w polskiej i ukraińskiej wersjach językowych.
Fot: dr Anton Korynevych, Marcin Gołębiowski