Międzynarodowa konferencja naukowa: „Instytucje państwa w procesie demokratyzacji”.

05.06.2018

W dniach 28-29 maja 2018 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Instytucje państwa w procesie demokratyzacji” zorganizowana wspólnie przez Fundację Instytut Bałkański, Centrum Europy Wschodniej UMCS i Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS. Konferencja stanowiła forum wymiany opinii, poglądów oraz zaprezentowania wyników badań dotyczących najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji państwowych we współczesnym świecie zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Udział w niej wzięli przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych naszego kraju, licznie reprezentowane były również ośrodki zagraniczne (Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach, Kijowski Narodowy Uniwersytetu Handlu i Ekonomii, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje w Macedonii).
Fot. Agnieszka Magdziarz-Orłowska