Konferencja naukowa: „Mediatyzacja polityki. Fake news i fact checkers w informowaniu o polityce”.

06.07.2018

Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, był organizatorem konferencji naukowej pt.: „Mediatyzacja polityki. Fake news i fact checkers w informowaniu o polityce”. Nowe media, a w szczególności media społecznościowe są uważane za siłę napędową zaawansowania mediatyzacji polityki. Obecnie możemy zetknąć się z wieloma źródłami newsów, których autorami są nieprofesjonalni aktorzy społeczni, a którzy produkują i dystrybuują zawartość skierowaną do szerokiej publiczności. Fałszywe newsy zawsze były obecne w przestrzeni publicznej, ale jeszcze nigdy nie były tak popularne jak obecnie. Badania naukowe będące tematem konferencji są jeszcze bardzo rzadkie, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Prelegenci reprezentujący różne ośrodki naukowe, podjęli wyzwanie badawcze na temat roli fake news i fact-checkers w procesie mediatyzacji polityki i informowaniu o polityce. Konferencja odbyła się 21 czerwca 2018 roku.
Fot. Sylwia Skotnicka