Immatrykulacja 2022/23 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

06.10.2022

01.10.2022 r. / fot. Ihor Kolisnichenko