10 jubileuszowa konferencja naukowa „Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami”.

08.05.2018

W dniach 19-20 kwietnia br. odbyła się jubileuszowa ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Współczesne media”, zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS. W ciągu dziesięciu lat środowisko badaczy mediów wiele osiągnęło. W tym czasie, wyrosłe z prasoznawstwa, medioznawstwo zostało uznane za odrębną dyscyplinę badawczą, dzięki czemu badacze mediów mogą zdobywać stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w naukach o mediach. Jubileuszowy charakter spotkania oraz osiągnięcie przez nauki o mediach dojrzałości metodologicznej sprzyjały podsumowaniom.
Fot. Sylwia Skotnicka