„Współczesne media – gatunki w mediach” – ogólnopolska konferencja naukowa

11.04.2016

Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii już po raz ósmy zorganizował konferencję naukową z cyklu „Współczesne media”. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Współczesne media – gatunki w mediach”. Konferencja dedykowana była Pani Profesor Marii Wojtak wybitnej badaczce języka mediów, której prekursorskie zainteresowania badawcze – daleko wykraczając poza problematykę genologii medialnej, obejmując rozległy obszar genologii lingwistycznej i stylistyki – tak wiele wniosły do dziedziny badań nad mediami. Pionierskie i oryginalne prace Profesor Marii Wojtak stanowią ważny punkt odniesienia dla środowiska badaczy gatunków medialnych. W 2016 roku przypada jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Pani Profesor. Fot. Sylwia Skotnicka