„Building The New Central Europe (...)”- konferencja

29.01.2016

16 stycznia br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Building The New Central Europe: Visegrad States and Germany”. Organizatorami spotkani byli Wydział Politologii, Europejska Akademia Dyplomacji oraz Fundacja Konrada Adenauera. Podczas konferencji rozmawiano o polityce krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemiec wobec aktualnych problemów, z którymi zmagają się państwa regionu Europy Centralnej, w tym wspólnej postawy w obliczu kryzysu uchodźców, trudności, które napotykają demokracje oraz bezpieczeństwa energetycznego.
Fot: Małgorzata Adamczyk