Fotorelacja z Jubileuszu z okazji osiemdziesięciolecia urodzin oraz sześdziesięciolecia pracy twórczej Profesora Stanisława Leona Popka

06.06.2016

W dniu 6 maja 2016 w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się uroczysty Jubileusz z okazji osiemdziesiątych urodzin oraz sześćdziesięciolecia pracy twórczej Profesora Stanisława Leona Popka. Organizatorami wydarzenia był Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.