XXXIV Debata Studencka - "Czy w Lublinie tworzymy dobrą przestrzeń?" - Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce

28.11.2016

W poniedziałek 21 listopada 2016 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się XXXIV Studencka Debata z cyklu „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce” organizowana cyklicznie przez członków Studenckiego Koła Naukowego Planistów pod kierownictwem dr Dagmary Kociuby. O zmianach w przestrzeni miejskiej i aktywizacji mieszkańców Lublina opowiadał Pan Dariusz Figura – prezes Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży TEATRIKON.