XXXIII Debata Studencka - Prezentacja wyników prac inwentaryzacyjnych studentów I roku Gospodarki Przestrzennej

04.11.2016

W poniedziałek 24 października 2016 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się XXXIII Studencka Debata z cyklu „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce” organizowana cyklicznie przez członków Studenckiego Koła Naukowego Planistów pod kierownictwem dr Dagmary Kociuby. Celem spotkania było przedstawienie wyników pracy inwentaryzacyjnych studentów I roku Gospodarki Przestrzennej. W Debacie uczestniczyli studenci UMCS, ponadto gościliśmy przedstawiciela kadry naukowej prof. Jana Rodzika.