Przyjazna przestrzeń na Wydziale

13.04.2022

Nasz wydział jest miejscem przyjaznym i dostosowanym dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zadbaliśmy o zmianę przestrzeni na korytarzach Wydziału i przygotowanie pomieszczeń sprzyjających wyciszeniu, indywidualnej pracy studenta i koncentracji. Wszystkie realizacje wpisują się w nowoczesne światowe trendy związane z przyjaznym i dostępnym Uniwersytetem. Działania zostały zrealizowane przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS ze środków Funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz w ramach środków z Projektu UE pt. „Dostępny UMCS”. Zmieniamy się dla Was! Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć prezentującą zmianę aranżacji omawianych pomieszczeń. Fot. M. Zembrzycki