Patronat nad Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

18.11.2014

Dnia 10 listopada 2014 r. nasz Wydział objął patronatem Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Umowa partnerska została podpisana przez Dziekana Wydziału, dr. hab. prof. UMCS Radosława Dobrowolskiego oraz Dyrektora RCEZ p. Hannę Borzęcką, w obecności przedstawicieli starostwa powiatowego z Lubartowa, wśród których był Starosta Lubartowski p. Fryderyk Puła, oraz licznej grupy uczniów szkoły. Podpisaniu umowy towarzyszyła prezentacja oferty edukacyjnej naszego Wydziału, dokonana przez Prodziekan Wydziału dr Jolantę Rodzoś, oraz wykład dr. Wojciecha Janickiego pt. „Czy grozi nam przeludnienie?”.