Konferencja "Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej", 2-5 lipca 2018 r., Mielnik

07.03.2019

XX polsko-ukraińskie seminarium terenowego w ramach cyklu "Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski" Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej 2-5 lipca 2018 r.; Mielnik