Immatrykulacja 2022

03.10.2022

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów I stopnia odbyła się 1 października 2022 w auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. W uroczystości uczestniczył JM Rektor UMCS, Władze Wydziału, a także Męski Zespół Wokalny "Kairos". Fot. M. Zembrzycki