Etap okręgowy XLVIII Olimpiady Geograficznej

07.02.2022

W dniu 5 lutego 2022 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyła się testowa część okręgowego etapu XLVIII Olimpiady Geograficznej. Olimpiadę patronatem honorowym objął JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, który też przywitał 28 uczestników zawodów – z różnych miast województwa lubelskiego – w Auli im. E. Romera. Słowa przywitania i życzenia skierował także do uczestników Prodziekan ds. Studenckich – prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki. Fot. Michał Zembrzycki