Zbiórka upominków dla pacjentów Szpitala Dziecięcego w Lublinie

10.12.2018

W dniach 5-6 grudnia 2018 roku na Wydziale Humanistycznym odbyła się zbiórka upominków dla pacjentów Szpitala Dziecięcego w Lublinie, zorganizowana przez członków studenckiego Koła Młodych Dydaktyków UMCS.
Fot. Organizator; zdjęcia pochodzą z Fb Koła: https://www.facebook.com/KoloMlodychDydaktykow/.