Zabytki archeologiczne jak dzieła sztuki

23.11.2018

Prezentujemy wybór zabytków ze stanowiska archeologicznego w Klementowicach (Płaskowyż Nałęczowski), gdzie odkryto obozowisko będące śladem pobytu człowieka ze schyłku epoki lodowej, tj. sprzed blisko 15 000 lat temu. Badania wykopaliskowe prowadzone były tutaj w latach 80. XX wieku oraz ponownie w latach 2007-2011 przez pracowników i studentów Instytutu (wcześniej Zakładu) Archeologii UMCS w Lublinie. Ilość odkrytych zabytków sięga blisko 50 000 artefaktów kamiennych i krzemiennych; zarejestrowano także obecność kości koni oraz ślady używania ochry. W serwisie UMCS powstaje strona poświęcona Klementowicom i realizowanym projektom naukowym, bazującym na materiale z wykopalisk.
Fot. Tadeusz Wiśniewski. Zdjęcia pochodzą ze strony www.klementowice.umcs.pl.