Współcześni i potomni o Tadeuszu Kościuszce

15.12.2017

14 grudnia 2017 r. w Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS odbyła się sesja pt. Współcześni i potomni o Tadeuszu Kościuszce – wojskowym i polityku, zorganizowana przez Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. W kolejnych wystąpieniach zaprezentowano wiele wątków biograficznych Kościuszki i jego zasługi w walce o zachowanie niepodległości Polski oraz ich wpływ na kształtowanie świadomości narodowej.
Fot. Bartosz Proll.