W 100-lecie urodzin doc. Jana Kowalczyka

23.11.2018

22 listopada 2018 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyła się konferencja naukowa pt. "Początki neolitu na ziemiach polskich", poświęcona docentowi Janowi Kowalczykowi w 100. rocznicę urodzin. Organizatorami wydarzenia były: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Obok wykładów przygotowano również sesję posterową. W organizacji całego wydarzenia wydatnie pomogli studenci archeologii UMCS.
Fot. Bartosz Proll (zdj. 1-24) i Tadeusz Wiśniewski (zdj. 25-32).