Spotkanie z Redaktorem Stefanem Szczepłkiem (27.11.2013r.)

27.11.2013

W środę, 27 listopada 2013 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, odbyło się spotkanie z Redaktorem Stefanem Szczepłkiem inaugurujące cykl Piłkarskie Tradycje Lublina. Punktualnie o 15.30 Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu zainicjowało Piłkarskie Tradycje Lublina, będące cyklem wydarzeń odbywających się we współpracy z Instytutem Historii UMCS, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej, TVP Lublin i Klubem Uczelnianym AZS UMCS. Doskonałą do tego okazją było spotkanie z dziennikarzem i historykiem sportu Panem Stefanem Szepłkiem. To arcyciekawe spotkanie poświęcone było Trenerowi Tysiąclecia Kazimierzowi Górskiemu. Redaktor Stefan Szczepłek znany jest ze swojego niebanalnego i nowatorskiego podejścia do historii futbolu. Swoje opowieści urozmaicił przedstawieniem słuchaczom koszuli Kazimierza Deyny.