Spotkanie pt. "Inny Herbert"

30.11.2018

29 listopada 2018 roku w Auli Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbyło się spotkanie "Inny Herbert" zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej UMCS dla nauczycieli i uczniów Szkół Partnerskich IFP. W jego trakcie wręczone zostały nagrody laureatom konkursu literacko-artystycznego, poświęconego Herbertowi.
Fot. Bartosz Proll (zdj. 1-16) i IFP UMCS (zdj. 17-20).