Spotkanie autorskie z dr. Łukaszem Bajdą

07.02.2019

5 lutego 2019 roku w Instytucie Historii UMCS w Lublinie odbyło się spotkanie autorskie z dr. Łukaszem Bajdą – historykiem, przewodnikiem Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie i Stowarzyszenia Karpaty, autorem przewodników i opracowań o historii Bieszczad i Pogórzy Karpackich. Wydarzenie połączone było z promocją najnowszej książki Ł. Bajdy „Baligród. Historia bieszczadzkiego miasteczka”, prezentującej m.in. historię rodziny Balów, początki Baligrodu, czasy galicyjskie i okres wojenny miasteczka, akcję „Wisła”, szkolnictwo, zabytki, nadleśnictwo. Autor przedstawił ciekawostki dotyczące Baligrodu, opowiedział m.in. o źródłach, z których pozyskiwał informacje niezbędne do przygotowania książki.
Organizatorzy - SKPB Lublin i Koło Metodologiczne Historyków UMCS - serdecznie dziękują dr. Łukaszowi Bajdzie oraz zgromadzonym gościom za miłe i ciekawe spotkanie.
Fot. Paulina Litka (KMH UMCS).