Spotkanie Anną Dobrowolską, autorką książki "Fotograf z Auschwitz"

25.02.2014

Wydarzenie miała miejsce w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS i było połączone z projekcją filmu o Wilhelmie Brasse. Autorka opowiedziała przed kamerą pokrótce o okolicznościach, w jakich poznała pana Brasse i inspiracjach, które stały się powodem napisania książki. Relację przygotowały studentki III roku filologii polskiej w ramach zajęć warsztatowych dziennikarza telewizyjnego: Paulina Kamińska, Andżelika Kolebuk, Diana Korkosz. Organizatorzy: Koło Medioznawców, Zakład Teorii Literatury i Zakład Językoznawstwa Ogólnego IFP UMCS.