Salon Maturzystów Perspektywy 2018

28.09.2018

W dniach 26-27 września 2018 roku na terenie Kolegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbył się Salon Maturzystów Perspektywy 2018. Swoją ofertę edukacyjną, artystyczną i sportową prezentował także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; udzielano ponadto informacji o formach wsparcia materialnego dla studiujących czy możliwościach działania w kołach naukowych, o czym najlepiej świadczyła obecność antycznych wojowników - rekonstruktorów z Wydziału Humanistycznego UMCS.
Zapraszamy na studia w UMCS!
Fot. Bartosz Proll.