Relacja wideo z „Debaty Mistrzów” 2017

10.01.2018

Relacja wideo z „Debaty Mistrzów" pt. Interdyscyplinarność z perspektywy nauk ścisłych i humanistycznych, która odbyła się 9 czerwca 2017 r. w ramach I Forum Młodych Naukowców „Młodzi interdyscyplinarni” w Centrum ECOTECH - COMPLEX w Lublinie. Uczestnikami debaty byli prof. dr hab. Wiesław Kamiński (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) oraz prof. dr hab. Jan Pomorski (Wydział Humanistyczny UMCS); moderacja: dr Ewa Solska (Wydział Humanistyczny UMCS).
Realizacja wideo: dr hab. Piotr Witek (Instytut Historii UMCS).