Rekrutacja na nową specjalność Studium Teatralne!

09.09.2016

Zakład Teatrologii w Instytucie Filologii Polskiej UMCS i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zapraszają w roku akademickim 2016/2017 na studium teatralne - nową trzyletnią specjalność przy kierunku filologia polska, otwartą dla wszystkich studentów UMCS oraz innych uczelni.

180 godzin praktyk: teatralnych, zarządzania w kulturze, techniki scenicznej i sztuki nowocyrkowej na największej scenie po tej stronie Wisły, czyli w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Na zdjęciach prezentujemy obiekt, w którym będą się odbywać zajęcia praktyczne.

Rekrutacja trwa do 16 października - wszystkie informacje w artykule o Rekrutacji na nową specjalność Studium Teatralne! .