Puławy-Włostowice: wirtualna wycieczka po wystawie (cz. 5)

04.02.2019

Zapraszamy na piątą odsłonę wirtualnej wycieczki po wystawie pt. "Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny", przygotowanej w ramach realizowanego w Instytucie Archeologii UMCS projektu naukowego (pod tym samym tytułem) z grantu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zabytki pochodzą z odkryć na stanowisku nr 3-4 w Puławach-Włostowicach dokonanych w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na zdjęciach kolejne materiały związane z okresem rzymskim i początkiem okresu wędrówek ludów.
Wystawa prezentowana była do stycznia 2019 roku w Muzeum UMCS.
Fot. Tadeusz Wiśniewski.