Puławy-Włostowice: wirtualna wycieczka po wystawie (cz. 3)

02.01.2019

Zapraszamy na trzecią część wirtualnej wycieczki po wystawie pt. "Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny", przygotowanej w ramach realizowanego w Instytucie Archeologii UMCS projektu naukowego (pod tym samym tytułem) z grantu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zabytki pochodzą z odkryć na stanowisku nr 3-4 w Puławach-Włostowicach dokonanych w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Prezentowane materiały związane są z młodszą epoką kamienia, epoką brązu i wczesną epoką żelaza.
Wystawa dostępna do 20 stycznia 2019 roku w Muzeum UMCS (gmach Biblioteki Głównej UMCS, ul. I. Radziszewskiego 11).
Fot. Tadeusz Wiśniewski.