Problemy nauczania ustawicznego (...) - fotorelacja z konferencji

28.11.2016

W dniach 16-17 listopada 2016 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się konferencja naukowa "Problemy nauczania ustawicznego - po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych", zorganizowana przez Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii oraz Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii UMCS, przy współpracy Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Towarzystwa Nauki i Kultury "Libra".
Fot. Katarzyna Brzyska.