Prezentacja Hum Lab DiWI

23.06.2017

Projekt "Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji" (Hum Lab DiWI) został zrealizowany przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w ramach grantu restrukturyzacyjnego MNiSW. To specjalistyczna pracownia, która stanowi innowacyjną bazę naukowo-badawczą umożliwiającą prowadzenie prac i studiów związanych z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych w procesach digitalizacji i wizualizacji informacji, a jednocześnie umożliwia wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych typowych dla humanistyki cyfrowej. Utworzenie Laboratorium pozwoli także na zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Lubelszczyzny poprzez rozpoczęcie procesu digitalizacji (metodą fotografowania i skanowania) unikatowych zasobów informacyjnych lokalnych i krajowych instytucji, ośrodków i stowarzyszeń.
Fot. IINiB UMCS.