O grach wideo - relacja z konferencji CEEGS

27.10.2016

O przyszłości gier wideo, związkach nowych technologii z filmem, teatrem, fotografią, literaturą i historią sztuki rozmawiali uczestnicy konferencji Central and Eastern European Game Studies pt. "Ludic Rhizomes", która odbyła się w Lublinie w dniach 20-22 października 2016 r. i skupiła badaczy, pasjonatów i twórców gier wideo z całej Europy. Konferencję zorganizowało Centrum Badań Gier Wideo UMCS we współpracy z Centrum Spotkania Kultur. TV UMCS objęła konferencję patronatem medialnym.

Centrum Badań Gier Wideo działa jako odrębna jednostka UMCS od 2015 roku. Inicjatorami powołania CBGW byli dr hab. Paweł Frelik, prof. nadzw. UMCS (Instytut Anglistyki UMCS), dr hab. Piotr Celiński, prof. nadzw. UMCS (Zakład Filozofii i Socjologii Polityki UMCS) oraz dr Radosław Bomba (Instytut Kulturoznawstwa UMCS).