Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach

20.10.2015

W dniach 16-17 października 2015 roku w Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej odbyła się XVII edycja konferencji glottodydaktycznej na temat Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.
W konferencji wzięli udział wykładowcy zajmujący się nauczaniem języka rosyjskiego oraz specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego z Polski (Warszawa, Kraków, Olsztyn, Tychy, Lublin) i Białorusi (Mińsk). W otwarciu konferencji uczestniczyła Prorektor UMCS ds. Kształcenia - prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz oraz dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS – prof. dr hab. Michał Sajewicz.
Organizatorzy planują druk materiałów konferencyjnych w formie monografii wieloautorskiej.
Fot. E. Michalska, J. Wojtaszko.