Konferencja "Praca ludzka" UMCS 29.09.-1.10.2016

04.10.2016

W dniach 29 września – 1 października 2016 r. na Wydziale Humanistycznym odbyła się konferencja naukowa „Praca ludzka”, dedykowana pamięci Andrzeja Bączkowskiego, zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytut Filologii Polskiej UMCS wspólnie z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie. Zgromadziła naukowców, polityków i działaczy społecznych, osoby i przedstawicieli instytucji prowadzących praktyczną działalność związaną z zatrudnieniem bezrobotnych i organizowaniem różnych form alternatywnej działalności społecznej. Przedmiotem refleksji był problem pracy oceniany z różnych perspektyw: politologicznej socjologicznej, prawnej, ekonomicznej, humanistycznej i filozoficznej.

Fot. Bartosz Proll.