Konferencja "Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy" UMCS 2016.

14.11.2016

W dniach 6-7 października 2016 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się konferencja naukowa "Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu", którą zorganizowała Biblioteka Główna UMCS oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS. Dyskutowano m.in. o współczesnych bibliotekach, archiwach, muzeach – o ich tradycji i kontynuacji idei w epoce digitalnej; o przemianie form dystrybucji i obiegu kultury w dobie bibliotek i repozytoriów cyfrowych, o roli e-mediów w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy i o kształtowaniu kompetencji cyfrowych.
Zdjęcia pochodzą z zasobów Biblioteki Głównej UMCS oraz Instytutu Informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS.