Jubileuszowa XXX Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w 2013 roku"

07.05.2014

W dniach 24-25 kwietnia 2014 r. w Muzeum Lubelskim odbyła się XXX Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013", zorganizowana wspólnie z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie. W programie jubileuszowego spotkania znalazło się ponad 70 referatów i posterów z prawie 50 krajowych i zagranicznych instytucji i firm naukowo-badawczych. W obecności przedstawicieli władz samorządowych, Uczelni, dyrekcji, pracowników i studentów Instytutu Archeologii, muzealników, konserwatorów, przyjaciół i rodziny oraz uczestników konferencji Doc. Dr Jan Gurba, wieloletni kierownik Katedry Archeologii UMCS został uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Konferencja na Zamku towarzyszy obchodom 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.