Jubileusz Profesor Marii Wojtak z Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

19.04.2016

W ramach cyklu konferencji „Współczesne media”, organizowanych przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, w dniach 4-5 kwietnia 2016 r. spotkali się naukowcy z całej Polski, aby dyskutować o gatunkach w mediach. Organizatorzy uhonorowali przypadający w tym roku jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesor Marii Wojtak z Instytutu Filologii Polskiej UMCS. W ten sposób środowisko akademickie wyraziło uznanie dla wybitnej lubelskiej badaczki, której prace naukowe stały się ważnym punktem w rozwoju genologii medialnej.
Prezentujemy relację przygotowaną przez TV UMCS z konferencji i jubileuszu prof. Marii Wojtak. Film trwa 2 min. 48 sek., nie posiada autodeskrypcji ani napisów. Składają się na niego wypowiedzi Pani Profesor oraz pracowników i kolegów z Instytutu Filologii Polskiej i Wydziału Humanistycznego UMCS, ujęcia z sali obrad i chwil składania życzeń Jubilatce oraz słowa organizatora na temat konferencji. Autor: E. Bulisz, zdjęcia K. Czerwiński, montaż M. Chazan.