Jubileusz Profesor Haliny Wiśniewskiej

01.06.2016

Fotorelacja z Jubileuszu 85. urodzin oraz 65-lecia pracy zawodowej Prof. dr hab. Haliny Wiśniewskiej, przygotowanego przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Humanistycznym UMCS w dniu 31 maja 2016 r.
Fot. Ilona Gumowska i Katarzyna Brzyska.