Jubileusz Prof. Jana Adamowskiego w relacji TV UMCS

17.12.2018

Relacja TV UMCS z uroczystości z okazji jubileuszu 70. Urodzin Prof. dr. hab. Jana Adamowskiego, zorganizowanej na rozpoczęcie ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości" dedykowanej Jubilatowi - wybitnemu językoznawcy, folkloryście i badaczowi kultury. Wydarzenie miało miejsce w pierwszym dniu konferencji, tj. 29 listopada 2018 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i zostało przygotowane przez Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie, przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych.