II Forum Młodych Naukowców - Debata Mistrzów

16.11.2018

Relacja fotograficzna z II Forum Młodych Naukowców INNOWACYJNOŚĆ - INTERDYSCYPLINARNOŚĆ - INTERAKTYWNOŚĆ, które odbyło się w dniach 14-15 listopada 2018 roku w Lublinie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Instytutem Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Pierwszego dnia odbyła się debata mistrzów z udziałem prof. dr. hab. Wiesława Gruszeckiego, fizyka, kierownika Zakładu Biofizyki UMCS oraz prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego, archeologa, kierownika Zakładu Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum UMCS; moderatorem dyskusji była dr Ewa Solska z Instytutu Historii UMCS. Z kolei w panelu zatytułowanym „Historie sukcesu” uczestniczyli wyróżniający się naukowcy wywodzący się z różnych uniwersytetów.
Fot. Bartosz Proll.