II Forum Młodych Naukowców 2019 - Debata Mistrzów

16.01.2019

Relacja TV UMCS z Debaty Mistrzów z udziałem prof. dr. hab. Wiesława Gruszeckiego, fizyka, kierownika Zakładu Biofizyki UMCS oraz prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego, archeologa, kierownika Zakładu Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum UMCS (moderator - dr Ewa Solska z Instytutu Historii UMCS), zorganizowanej w ramach II Forum Młodych Naukowców INNOWACYJNOŚĆ - INTERDYSCYPLINARNOŚĆ - INTERAKTYWNOŚĆ, które odbyło się w dniach 14-15 listopada 2018 roku w Lublinie. Wydarzenie przygotowane zostało przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Instytutem Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.