Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

03.04.2019

28 marca 2019 roku w sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbyło się VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy pt. „Infrastruktura bibliotek. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki". Głównym organizatorem spotkania był Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS. Uczestnicy konferencji dzielili się wiedzą i doświadczeniami związanymi z przeobrażeniami i rewitalizacją przestrzeni bibliotecznej (zarówno tej fizycznej, jak i wirtualnej) oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak modernizacja przestrzeni bibliotecznej wpływa na jakość usług, satysfakcję użytkowników i społeczny odbiór bibliotek.
Zdjęcia za Fb Instytutu; fot. Kinga Marzec i Lidia Jarska.