Filmowa relacja z Jubileuszu Profesor Haliny Wiśniewskiej

07.06.2016

Powracamy raz jeszcze do uroczystości jubileuszowych, które przygotował Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS pod kierunkiem prof. Małgorzaty Karwatowskiej z okazji 85. urodzin oraz 65-lecia pracy zawodowej prof. Haliny Wiśniewskiej. W wydarzeniu, które odbyło się na Wydziale Humanistycznym UMCS 31 maja 2016 r. wzięło udział wielu gości i przedstawicieli władz uczelni, w tym Rektor UMCS, prof.Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof.Robert Litwiński oraz Dyrektor IFP, dr hab. Arkadiusz Bagłajewski.
Z Jubilatką i zaproszonymi gośćmi rozmawiała reporterka TV UMCS, Ewa Bulisz.
Film trwa 1 min. 49 sek., nie zawiera audiodeskrypcji ani napisów.