Drzwi Otwarte 22 marca 2019 r.

25.03.2019

DRZWI OTWARTE Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to jedno z największych wydarzeń na Uczelni, skierowane do kandydatów na studia. Po raz kolejny wszyscy zainteresowani mieli okazję zobaczyć, jak studiuje się na UMCS i dlaczego warto wybrać nasz Uniwersytet, poznali możliwości wszechstronnego rozwoju studentów angażujących się w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. Nie zabrakło także spotkań z doradcami zawodowymi oraz wydarzeń sportowych.
Zdjęcia za: Serwis UMCS (fot. Bartosz Proll), Fb UMCS, Fb Instytutu Archeologii (fot. Tadeusz Wiśniewski), Fb Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (fot. Agata Jarka, Magdalena Kozak, Anna Sawa), Fb Studenckiego Koła Młodych Dydaktyków, za stroną Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej.