Doktorat honoris causa prof. R. W. Langackera

09.05.2019

8 maja 2019 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Profesorowi Ronaldowi W. Langackerowi. Prof. Langacker jest światowej sławy językoznawcą, współtwórcą językoznawstwa kognitywnego i twórcą gramatyki kognitywnej. Działalność naukowa Profesora obejmuje językoznawstwo angielskie, językoznawstwo ogólne i teoretyczne oraz filozofię języka.
Fot. Bartosz Proll.