Dni Otwarte w Instytucie Filologii Słowiańskiej

01.04.2014

21 marca na UMCS odbyły się Drzwi Otwarte. Instytut Filologii Słowiańskiej przygotował bogaty program dla uczniów szkół średnich. Pierwszym punktem programu był wykład dr Aliny Orłowskiej pt. „Kultura Słowian Wschodnich znana i nieznana”. Ponadto można było obejrzeć cykl pt. „Barwy Słowiańszczyzny”, który poświęcono 5 krajom słowiańskim – Rosji, Białorusi, Ukrainie, Bułgarii oraz Czechom. Spotkanie w ramach Drzwi Otwartych otworzyli dyrektor IFS prof. dr hab. Michał Sajewicz oraz wicedyrektor dr Alina Orłowska, którzy przybliżyli przybyłym uczniom ofertę Instytutu i warunki studiowania.