ARTEfakty - Pruszkowski Festiwal Archeologiczny

16.09.2016

Pokazy walk gladiatorów i sprawności bojowej legionistów rzymskich, odkrywanie tajemnic świata starożytnych hutników, życia codziennego w Rzymie czy też tajników antycznych rzemiosł - te i wiele innych atrakcji można było zobaczyć w dniach 9-11 września 2016 r. podczas Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty. W organizację zaangażowali się także studenci i absolwenci UMCS, wchodzący w skład Stowarzyszenia Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma”, którzy pragną ożywiać i przybliżać antyk szerokiemu gronu odbiorców. Blok tematyczny „NaukOVO – popularyzacja wiedzy akademickiej” na Festiwalu miał patronat Instytutu Historii UMCS.

Relacja przygotowana przez TV UMCS. Fot. Łukasz Kucharski.