Akcja charytatywna rusycystów "Pomóż psiakom i kociakom"

06.12.2018

W dniach 4-5 grudnia 2018 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów UMCS wraz z opiekunem Koła i wsparciem Dyrekcji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS przeprowadzili owocną, cieszącą się zainteresowaniem studentów i pracowników Wydziału Humanistycznego, ale nie tylko, akcję charytatywną "Pomóż psiakom i kociakom" na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli studencką inicjatywę. A 17 grudnia studenci odwiedzili lubelskie schronisko, przekazali dary, wysłuchali prelekcji na temat misji schroniska oraz losów przebywających w nim zwierzą.
Fot.: E. Białek, N. Jabłońska, M. Mitura. Zdjęcia pochodzą z Facebook'a IFS UMCS (https://www.facebook.com/InstytutFilologiiSlowianskiejUMCS/).